Wyzwania dla nauczycieli w dobie cyfryzacji

Rzetelny profesor to postać, jaka umie zainspirować swoich uczniów do ewoluowania swoich zainteresowań i pasji. Potrafi on dopasować swoje metody edukowania do osobistych potrzeb każdego ucznia, dzięki czemu każdy może osiągnąć powodzenie. Zręczność zbudowania pozytywnej atmosfery w klasie oraz inspirowanie do dyskusji i wymiany pomysłów to następne cechy rzetelnego nauczyciela. On/ona jest autorytetem dla swoich uczniów, ale zarazem jest otwarty/a na ich opinie i sugestie. Solidny nauczyciel to szczególnie postać, która umie zaszczepić w uczniach zainteresowanie do kształcenia się i pojmowania nowych spraw.

Dobry nauczyciel to też postać, jaka nieustannie się rozwija i rozszerza swoją wiedzę z danego tematu, co umożliwia mu/jej na dostarczanie uczniom najnowszych wiadomości i nowinek. Potrafi on/ona również spostrzec i kształtować talenty i zainteresowania swoich uczniów, co korzystnie oddziałuje na ich pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju.

Solidny profesor to także osoba, która umie budować zależności z uczniami, jest dostępny i pomocny, potrafi słuchać i udzielać konsultacji. On/ona rozumie, że każdy słuchacz jest różny i ma swoje subiektywne potrzeby i trudności. Dlatego także potrafi dobrać swoje metody kształcenia do każdego ucznia i asystuje mu/jej w rozwiązywaniu problemów.

Rzetelny nauczyciel to także osoba, która potrafi dopasować swoje metody szkolenia do przeróżnych stylów szkolenia się swoich uczniów, żeby każdy mógł skutecznie wchłaniać wiedzę. Potrafi on/ona dodatkowo wykorzystywać różne metody nauczania, takie jak praca w grupach, projekty, prezentacje, aby uatrakcyjnić proces nauki i utrzymać atencję uczniów.

Porządny profesor to także postać, która jest elastyczna i umie przystosować swoje plany lekcji do obowiązujących potrzeb i zainteresowań swoich uczniów, a także jest otwarty na wprowadzanie nowych metod i narzędzi edukowania.

Należałoby wtrącić, że dobry nauczyciel to także osoba, która jest skłonna do pomagania swoim uczniom poza godzinami lekcyjnymi, albo to poprzez osobiste konsultacje, albo też poprzez uczestnictwo w przeróżnych kołach zainteresowań czy projektach.

Krótko mówiąc, porządny profesor to osoba, jaka jest energiczna, elastyczna, motywująca, i która dba o postęp swoich uczniów, zarówno pod względem oświatowym, jak i prywatnym.