Budownictwo zrównoważone – jakie korzyści dla środowiska

Izolacja budynku polega na ochronie go przed utratą ciepła ale także hałasem z zewnątrz. Może być skonstruowana z różnych materiałów, takich samych jak wełna mineralna, styropian bądź pianka poliuretanowa. Z wykorzystaniem stosownej izolacji, budynek jest porządniej chroniony przed mrozem zimą ale także przed upałem latem, co przekłada się na niższe rachunki za grzanie i klimatyzację. Izolacja może być zrealizowana na przeróżnych poziomach budynku, jak na przykład: ściany, dach lub podłoga. Warto wziąć pod uwagę, że im lepsza izolacja, tym niższe koszty eksploatacji budynku oraz mniejsze emisje CO2 do atmosfery.

Izolacja budynku jest dodatkowo znacząca dla komfortu akustycznego mieszkańców. Odpowiednia izolacja dźwiękowa pozwala na zredukowanie hałasu dochodzącego z zewnątrz, co jest przede wszystkim ważne w centrach miast lub przy ruchliwych drogach. Izolacja akustyczna może być sporządzona np. przy użyciu wyjątkowych mat dźwiękochłonnych czy też izolacji akustycznej stosowanej w ścianach.

Istotne jest żeby, izolacja budynku była zrealizowana wiernie z obligatoryjnymi regulaminami i normami. W Polsce obowiązuje postanowienie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które charakteryzuje żądania dotyczące izolacji termicznej i akustycznej budynków.

Następnym ważnym aspektem izolacji budynku jest zabezpieczenie przed wilgocią a także powstawaniem grzybów i pleśni. Wilgotność może powodować uszkodzenie budowy budynku a także ujemnie oddziaływać na zdrowie lokatorów. Aby ustrzec się tego typu kłopotów, powinno się należycie izolować fundamenty, ściany piwniczne oraz stropodachy.

Izolacja budynku dodatkowo ma oddziaływanie na efektywność energetyczną budynku. Budynki przyzwoicie zaizolowane pozwalają na obniżenie zużytkowania energii i emisji gazów cieplarnianych. Warto zwrócić uwagę na to, że przyrost efektywności energetycznej budynku to nie tylko korzyści dla otoczenia, lecz również dla portfela rezydentów.

Jednym z najważniejszych składników izolacji budynku jest izolacja cieplna. Izolacja termiczna umożliwia na protekcję przed utratą ciepła z budynku do otoczenia. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się należytą temperaturą w środku budynku przy niższych wydatkach grzania. Izolacja cieplna może być sporządzona np. za pomocą wełny mineralnej, styropianu lub pianki poliuretanowej.

Izolacja cieplna może być przeprowadzona na różnych stopniach budynku, jak np.: ściany, dach bądź posadzka. W przypadku ścian obrzeżnych, istotne jest żeby izolacja była wykonana stosownie grubo i należycie zamontowana. W wypadku dachu, izolacja powinna być utworzona na kompletnej powierzchni, także na skosach i okapach.

Powinno się rozważyć, że izolacja cieplna ma także zbawienny wpływ na efektywność energetyczną budynku, umożliwia na zredukowanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. W Polsce obowiązuje ustawa Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich położenie, które określa wymagania dotyczące izolacji cieplnej budynków.

W skrócie wskazane jest podkreślić, że izolacja budynku jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców. Tym samym należałoby poświęcić adekwatną uwagę na izolację już na etapie projektowania i budowy budynku, żeby cieszyć się komfortem i oszczędnościami w przyszłości.